Edukacja społeczna

Poznanie dokonań polskich laureatów Nagrody Nobla

 • Podręcznik s.36,37 -ustnie,  
 • Zad. 2 s.37 (podręcznik) - pisemnie w zeszycie
 • Ćwiczenia część 2 s.26 - pisemnie

Edukacja polonistyczna

 Czytanie fragmentu powieści Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy". Powtórzenie wiadomości o czasowniku.

 • Podręcznik s.38- 39 ustnie
 • zadanie 3 - pisemnie w zeszycie 
 • D-P s.26 -pisemnie
 • Podręcznik s.42- ustnie

 Edukacja społeczna

Rozmowa na temat właściwego zachowania wobec kolegów i koleżanek w klasie, wzajemnym szacunku i wspierania siebie. Przypomnienie zasad korzystania z  komputera i Internetu.

WF

Jesteśmy drużyną- zasady fair play

Zadania na 5 listopada

Edukacja polonistyczna

 Czytanie fragmentu powieści Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" (c.d) . Gromadzenie słownictwa do opisu słonia.

 • Podręcznik s.40-41 -ustnie, ćw. 1 s.41- pisemnie. Sprawdź się- ustnie.
 • Gromadzenie słownictwa do opisu słonia
 • Praca domowa: opis słonia

Edukacja matematyczna

Iloczyny 6x6, 7x6. Stosowanie rozdzielności mnożenia względem dodawania.

 • Podręcznik s.43 ćw. 1,2 –ustnie, ćw. 3- pisemnie w zeszycie do edukacji matematycznej.
 • Ćwiczenia część 2 s.29

pozdrawiam wychowawca