Edukacja muzyczna

Galerie kompozytorów – W.A. Mozart.

  • Zeszyt ćwiczeń s.84-85 – ustnie.

Edukacja polonistyczna

Rodzaje przymiotników w liczbie mnogiej. Ćwiczenia w rozpoznawaniu rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej.

  •  Podręcznik s.94 ćw. 1 – pisemnie. Należy do zeszytu do edukacji polonistycznej przepisać informacje z „chmurki”.
  • Zeszyt ćwiczeń s.87- pisemnie.

pozdrawiam