Edukacja matematyczna

sprawdzian

Edukacja matematyczna

Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego – ćwiczenia.

 Podręcznik s.88 ćw.1,3– pisemnie w zeszycie do edukacji matematycznej

Edukacja polonistyczna

Poprawa sprawdzianu. Rodzaje przymiotników w licznie pojedynczej. 

  • Podręcznik s.91 ćw. 1 – ustnie, ćw.2 – pisemnie. Należy do zeszytu do edukacji polonistycznej przepisać informacje z „chmurki”.
  • Zeszyt ćwiczeń s.83- pisemnie.
  • „Czytam i piszę” s.18-19- pisemni
  • Lektura " Dziewczynka z parku" Barbara kosmowska

W-F

Ćwiczenia i zabawy doskonalące umiejętność rzucania i chwytania piłki.

Pozdrawiam-  wychowawca klasy