Edukacja polonistyczna

Chmury- opowiadamy historyjki obrazkowe.

Ćwiczenia część 1 s..69

Praca domowa

Zadanie 2.s.69 Ćwiczenia część 1

Edukacja przyrodnicza

Składniki pogody- chmury. Poznawanie zjawiska powstawania chmur i krążenia wody.

https://www.youtube.com/watch?v=EXfEySFqfyQ&ab_channel=ToDoMedia

-Podręcznik s.72-73- pytania do tekstu wykonaj ustnie

Edukacja plastyczna

Taniec chmurek- technika mieszana

Wykonaj pracę plastyczną i wyślij zdjęcie na maila.

 

Życzę powodzenia - wychowawca klasy