Edukacja polonistyczna

Temat:Składnkii pogody. Rzeczowniki.

Podręcznik s.70-71-ustnie

Praca domowa

określ rodzaj rzeczowników: grad, Słońce, pogoda, Jowisz, deszcz, planeta, temperatura.

Czytanie s.70 P- jutro sprawdzę czytanie online

Edukacja matematyczna 

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

Ćwiczenia część 1 s.68

Praca domowa

Zadanie 2,3,4 s.65 Podręcznik

dla chętnych: zadanie 5 s.65 P

Samodzielnie wykonaj zadania s.62

Edukacja przyrodnicza

zapisz w zeszycie ed. przyrodnicza

Pogoda-stan atmosfery w danym czasie na danym obszarze; wpływają na nią procesy zachodzące w warstwie atmosfery najbliższej powierzchni ziemi
 

Składniki pogody: temperatura powietrza, opady, ciśnienie atmosferyczne, zachmurzenie, wiatr, usłonecznienie

Praca domowa

Napisz :Dlaczego słońce jest ważnym składnikiem pogody?

Zapoznaj się https://erpodeczniki.pl/a/jak-mierzymy-skladniki-pogody/DCwVIvYlg

Edukacja muzyczna

Piosenka s.56

 Gama C-dur

Zapoznaj się https://www.youtube.com/watch?v=mKb3QN-qYG4&ab_channel=BarbaraPrasowska-Zeidler

 

Dobrego dnia 

Wychowawca klasy