1. Edukacja matematyczna - Odejmowanie liczb dwucyfrowych z przekraczaniem progu dziesiątkowego.

Podręcznik str. 79

Zad. 1 - wykonaj obliczenia w zeszycie podanym sposobem.

Zad. 2 - wykonaj obliczenia w zeszycie podanym drugim sposobem.

Zad. 3 - rozwiąż zadanie (pytanie, formuły i odpowiedź zapisz w zeszycie).

Zad. 4 - wykonaj ustnie.

Zeszyt ćwiczeń  str. 74 - wykonaj zad. 1 - 5.

2. Edukacja przyrodnicza - Poznawanie czynników powodujących powstawanie wiatru.

Podręcznik str. 80 - 81

Przeczytaj tekst - postaraj się zrozumieć i zapamiętać wyszczególnione wyrazy (tłusty druk). 

Wykonaj ustnie polecenia 1 - 2.

Zeszyt ćwiczeń  str. 75 - wykonaj zad. 1 - 3.

3. Edukacja polonistyczna - Rodzaje rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej. Pisownia „nie” z rzeczownikami.

Przypomnij wiadomości o rodzajach rzeczownika w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Zeszyt ćwiczeń  str. 76 - wykonaj zad. 1 - 2.

Zapamiętaj łączną pisownię cząstki „nie”  z rzeczownikiem.

Zeszyt ćwiczeń  str. 78 - wykonaj zad. 1 - 2.

4. Edukacja techniczna - Ludziki i zwierzęta z kasztanów.

Wykonaj pracę, jeśli posiadasz kasztany.

Pozdrawiam - wychowawca klasy