Edukacja społeczna

Poznanie dokonań polskich laureatów Nagrody Nobla

  • Podręcznik s.36,37 -ustnie,  
  • Zad. 2 s.37 (podręcznik) - pisemnie w zeszycie
  • Ćwiczenia część 2 s.26 - pisemnie

Edukacja polonistyczna

 Czytanie fragmentu powieści Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy"

  • Podręcznik s.38 zadanie 3 - pisemnie w zeszycie
  • Naucz się opowiadać ten fragment powieści

 

pozdrawiam wychowawca