Utrwalamy wiadomości z rozdziału 1:

gramy w grę online utrwalającą znajomość wyrażeń there's/ there are:

https://wordwall.net/pl/resource/4466823/angielski/explore-treetops-2-theres-there

Do zeszytu wklejamy kartkę z rozsypanką wyrazową (można zapisać już gotowe zdania lub wydrukować i wkleić)

https://drive.google.com/file/d/1c8zntnnCBjIiP2KlaX6ksQsNMbI73qo5/view?usp=sharing

poprawne odpowiedzi:

There's a zebra crossing

There are two police stations

There are two markets

In my town, there's a library

In my town, there are two schools.

W ćwiczeniach robimy strony: 8, 9, 10