Uczniowie klasy 2 uczestniczyli dziś w zajęciach matematyki w terenie. Każdy przyniósł miarkę, taśmę mierniczą lub „metrówkę” i mógł wykorzystać ten przyrząd w praktyce. Celem głównym lekcji było zdobywanie wiedzy i umiejętności na temat mierzenia długości i szerokości, zamiany jednostek długości oraz obliczania obwodów.


      Podzieleni na grupy uczniowie mierzyli, liczyli i sprawdzali, jaką długość mają linie i odcinki przez nich narysowane, jakie wymiary mają ławki oraz bramki do gry w piłkę nożną oraz obliczyli obwód boiska.

      Dzięki takim lekcjom uczniowie poznają matematykę praktyczną, w działaniu i rozumieją dlaczego się jej uczą w szkole. Wiedzą, że poznane treści będą mogli wykorzystać w przyszłym życiu. I jeśli tylko pogoda na to pozwoli będziemy częściej poznawać świat w działaniu.