ZADANIA NA 27 X

Edukacja matematyczna

Wprowadzenie dzielenia.

Podręcznik część 2 str. 4

Zadanie 1

Przeczytaj zadanie i odpowiedz na pytania:

O czym jest zadanie?

Co wiadomo z zadania?

Co trzeba obliczyć?

Jak to obliczyć?

Przygotuj 8 liczmanów i przedstaw rozwiązania matematyczaków na liczmanach. Czy dobrze obliczyliśmy możemy sprawdzić za pomocą mnożenia: 4 * 2 = 8

Zadanie 2 wykonaj ustnie.

Ćwiczenia część 2 str. 3

Ćwiczenia dodatkowe „Myślę i liczę” str. 22

Edukacja społeczna

Ocena postępowania bohaterów „Legendy o Popielu”

Podręcznik część 2 str. 2 – 3

Przypomnij co to jest LEGENDA. Przeczytaj „Legendę o Popielu” i ustnie odpowiedz na pytania 1 – 6 str.3. Zwróć uwagę na zwycięstwo w legendach dobra nad złem.

Edukacja polonistyczna

Ćwiczenia część 2 str. 2

Ćwiczenia dodatkowe „Czytam i piszę” str.17 i 18

Pozdrawiam Wychowawczyni Barbara Miezianko