Minęło dwa  miesiące nauki. Dla uczniów klasy 1d  był to czas zapoznania się ze szkołą oraz nową rolą – rolą ucznia. 6 listopada 2020 roku odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Ze względu na pandemię koronawirusa każda klasa miała odrębną, skromną  uroczystość w sali gimnastycznej. Każdą klasę witała  pani Dyrektor, pan Burmistrz oraz panie Wicedyrektorki.  Następnie uczniowie  recytowali wiersze i śpiewali piosenkę "Jestem uczniem". Po krótkim występie artystycznym pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. Zabrakowało w tym dniu rodziców, którzy nagrodzili by brawami swoje pociechy. Ja jestem dumna ze swoich dzieci. Gratuluję występu.