21.10.2020 r.

  1. ed. polonistyczna
  2. Ćwiczenia utrwalające poznaną literę. Czytanie i pisanie sylab, wyrazów i zdań z literą u.
  • podręcznik s. 56-57

- naucz się czytać tekst ze s.56 , możesz dodatkowo przeczytać tekst ze s.57

-  do  zeszytu – przepisz  jedno wybrane zdanie ze s.57

  1. ed. społeczna- Dzień odkrywców
  • Dzień Odkrywców. Ćwiczenia s 16-17
  1. ed. matematyczna
  2. Ćwiczenia utrwalające liczby w aspekcie porządkowym i kierunki (strona lewa, prawa).
  • Aspekt kardynalny liczby 5

Ile palców ma lewa ręka?

Ile palców ma prawa ręka?

Która ręka ma więcej palców, prawa czy lewa?

Czy wiesz, jak nazywają się poszczególne palce? (nauczyciel objaśnia nazwy palców – kciuk,

 wskazujący, środkowy, serdeczny, mały).

  • Aspekt porządkowy liczby 5

Odrysuj swoją dłoń.

Jak się nazywa pierwszy palec?

Jak się nazywa drugi palec?

Palec serdeczny, to który z kolei?

  •  Poćwicz rozróżnianie prawej i lewej strony.

 Wych. fiz.

    T. Zabawy naśladowcze ."Zgadnij jakim jestem zwierzątkiem".                                                                                                                  Pozdrawiam. Jolanta Lenczewska