Zadania do wykonania w dniu 8.10.2020r.

ed. polonistyczna- Wypowiedzi na temat zawodów wykonywanych przez rodziców. Wielka litera na początku zdania i kropka na końcu.

  • podręcznik s. 46-47

Głośne czytanie tekstu "Praca i zabawa"

W zeszycie w linię wykonaj polecenie 3 s. 46. Pod wykonaną pracą zawsze  rysuj kolorowy szlaczek.

  • ćwiczenie s. 40.

ed. matematyczna- Wprowadzenie liczby 5. Pełne godziny na zegarze /zakres do 5/.

  • podręcznik s. 14
  • ćwiczenia s. 23-24 
  • zeszyt do kaligrafii matematycznej s. 15

W zeszycie do matematyki narysuj zbiór 5 jesiennych liści .

 Pod zbiorem napisz dwie linie  cyfry 5 i na koniec wykonaj szlaczek.

                                                                   Miłej pracy. Wychowawczyni.