Zadania do wykonania na dzień 05.10.2020r.

ed. matematyczna- Rozkład liczby 4 na składniki. Porównywanie liczebności zbiorów.

  • ćwiczenia s. 21

W zeszycie do matematyki narysuj zbiór składający się z czterech elementów. Następnie rysuj kolejne- w każdym o jeden element mniej. 

Pod zbiorami narysuj kolorowy szlaczek według własnego pomysłu. 

Pobaw się patyczkami. Odlicz cztery patyczki. Podziel je na dwie grupy. Ile patyczków jest w każdej z nich?

Następnie patyczki podziel na trzy grupy, cztery grupy. Po ile patyczków jest w każdej grupie?

Ułóż z patyczków poznane cyfry:1, 2, 3, 4.

ed. polonistyczna- Słuchanie tekstu Kolacja u sowy. Ćwiczenia utrwalające poznane głoski i litery. 

  • podręcznik s. 38-39

Wysłuchaj czytanego tekstu. Obejrzyj historyjkę obrazkową. Wskaż  jej bohaterów. Spróbuj opowiedzieć, co dzieje się na ilustracji. Możesz nadać imiona chłopcom. 

  • ćwiczenia s. 34-35

Jak należy zachowywać się w lesie a czego robić nie wolno? Uzasadnij swoją wypowiedź.

W zeszycie do edukacji polonistycznej napisz dwie linijki poznanych liter małych i wielkich/a, A, o, O, e, E, i, I/. 

Pod pracą narysuj kolorowy szlaczek.

ed. plastycznaJuż jesień

Wykonaj prace plastyczną przedstawiającą jesienne drzewa w lesie. Może wśród drzew ukryły się leśne zwierzęta?

Pracę wykonaj kredkami, możesz kolorowe liście wykleić z kolorowych gazet.  

wych. fizyczne- Zabawy ruchowe: Ojciec Wirgiliusz, Głowa, ramiona, kolana, piety.

                                                                               Pozdrawiam .Wychowawczyni.