Dzieci w przedszkolu

Edukacja przedszkolna wpływa na wszechstronny rozwoju dziecka. Przedszkole pomaga dziecku w zdobyciu różnorodnych doświadczeń. Dziecko uczęszczając do przedszkola odnosi wiele korzyści. Korzyści są bardzo duże, obejmują społeczny, intelektualny, emocjonalny, językowy oraz ruchowy rozwój dziecka.

Rozwój społeczny

Poprzez kontakt z rówieśnikami, dziecko w oddziale przedszkolnym poznaje zasady i reguły społeczne obowiązujące w świecie. Dziecko uczy się dzielić z innymi, czekać na swoją kolej i współpracować. Zabawa w grupie pozwala zrozumieć i doświadczyć, na czym polega współpraca i współdziałanie. Grupa przedszkolna stanowi małą, ale różnorodną społeczność, w której uwidaczniają się różne charaktery, temperamenty i zdolności. Jest to kolejna zaleta, ponieważ uczy dziecko tolerancji i kształtuje postawy akceptacji. Z czasem dziecko zdobywa wiedzę nt. zachowań społecznie akceptowanych, uczy się mówić
 ,, przepraszam”, ,,proszę”, ,,dziękuję”.
Zabawa zespołowa uczy podziału pracy, cierpliwości i umiejętności kompromisu.

Rozwój intelektualny

W oddziale przedszkolnym dziecko uczy się przede wszystkim poprzez zabawę. Jest to podstawowa aktywność, podczas której dziecko może rozwinąć swoją wyobraźnię, kreatywność, inicjatywę i samodzielność. Zabawa ma duże znaczenie dla rozwoju dziecka, zapewnia mu harmonijny rozwój umysłowy. Służy zaspokojeniu min. potrzeby ekspresji, twórczości, dostarcza dziecku wielu radosnych przeżyć. Jest niezbędna do jego prawidłowego rozwoju. W zabawie dziecko zdobywa wiedzę o otaczającym go świecie, nowe umiejętności, uczy się samodzielnego myślenia i rozwija swoje zainteresowania. Zabawa wyrównuje braki rozwojowe i przygotowuje do nauki w szkole.

Rozwój emocjonalny

Dziecko w przedszkolu odkrywa wachlarz emocji i uczuć. Przyzwyczaja się spędzać czas poza swoją rodziną, rozwija poczucie niezależności. Buduje stabilizację a wraz z nią poczucie bezpieczeństwa.

Rozwój językowy

W oddziale przedszkolnym dziecko uczy się porozumiewać z innymi. Sytuacje zabawowe pobudzają dziecko do mówienia i dzięki temu wpływają na bogacenie się słownika, stopniowe przyswajanie form gramatycznych, usprawnienie narządów mowy i wzrost komunikatywności mowy. Dziecko uczy się, jak wyrażać siebie za pomocą słów, uczy się słuchać, w jaki sposób korzystać z języka niewerbalnego w procesie komunikacji. Już od najmłodszych lat dziecko ma możliwość nauki języka obcego.

Rozwój ruchowy

W oddziale przedszkolnym u dzieci można zaobserwować rozwój sprawności motorycznej, równocześnie wzrasta zaradność, jak również rozwija się samoobsługa i samodzielność. Dziecko w wieku przedszkolnym samo je, myje się, rozbiera i ubiera, utrzymuje porządek we własnych rzeczach, pomaga w łatwych pracach domowych. W wieku przedszkolnym dziecko uczy się również innych trudnych umiejętności t. j. jazda na rowerze, pływanie, jazda na łyżwach, na nartach. Stopniowo doskonalące się ruchy drobnych mięśni dłoni umożliwiają coraz sprawniejsze posługiwanie się ołówkiem, pędzlem, nożyczkami. Ponadto dzieci kształtują swój charakter, wolę , pamięć, pojęcia przestrzenne, uczą się samo dyscyplinowania i zaradności.

Reasumując, pobyt w oddziale przedszkolnym:

  • uczy dziecko samodzielności,
  • uczy współdziałania w grupie,
  • stwarza dziecku okazję do poznawania świata i zdobywania wiedzy,
  • kształtuje i rozwija umysł dziecka,
  • rozwija wyobraźnię i kreatywność,
  • rozwija kompetencje językowe,
  • uczy dziecko czerpać radość z relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
  • pozytywnie wpływa na rozwój ruchowy dziecka,
  • przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole.

 

Dzień Kobiet obchodzony 8 marca, jest wyjątkowym dniem w roku. To przemiłe święto dla wszystkich pań i dziewczynek.

Dziękujemy chłopcom za piękne życzenia, kwiaty i promienny uśmiech... kiss

 


Bal Karnawałowy dla przedszkolaków - to dzień niezwykły, dostarczający im wielu przeżyć i radości. Tak też było w ostatnim dniu karnawału w grupie 0 a, gdzie odbył się klasowy Bal Karnawałowy. Tego dnia dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, można było spotkać wróżki, księżniczki, czarownice, policjantów, strażaków. Dzieci z wielką ochotą uczestniczyły w tańcach, zabawach i konkursach. Na twarzach wszystkich malował się uśmiech, który nie znikał mimo chwilowego zmęczenia.

Bal był okazją do zintegrowania dzieci i pozostawił wiele niesamowitych wrażeń.

 

          

4 grudnia do naszej szkoły zawitał na chwilę Święty Mikołaj i przekazał list i podarunki dzieciom z klasy 0a. Szybko zniknął, by zdążyć z prezentami do wszystkich dzieci. Uczniowie klasy 0a, aby odnaleźć podarunki, musieli wykonać różne zadania, jakie przygotował dla nich Mikołaj.

W liście Mikołaj obiecał dzieciom, że spotka się z nimi w czasie świąt Bożego Narodzenia.

Będziemy na Ciebie czekać Święty Mikołaju!