Temat: Świat przedstawiony w lekturze ,,Mały Książę".


Temat : Chiny - najludniejsze państwo świata

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę :

1. Skąd tylu mieszkańców?

2. Problemy demograficzne Chin - zachwianie równowagi płci ( dlaczeg? ) oraz strzenie sie społeczeństwa.

3. Dlaczego ludność Chin jest rozmieszczona nierównomiernie?

4. Cechy gospodarki Chin.

5. Rośliny uprawiane w Chinach.

Temat: Ewakuacja. Zagrożenia pożarowe.

Temat: Odczyn roztworu - skala pH.