Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Temat: Gdy inni narzucają swoją wolę... - ,,O doktorze Hiszpanie" Jana Kochanowskiego.

Proces dysocjacji jonowej kwasów.

Temat: Refleksje na temat ludzkiego losu we fraszkach Jana Kochanowskiego.