Kliknij tytuł, aby otworzyć tematy lekcji

 Temat: Porównujemy świat dzieci ze światem dorosłych.

Temat: Wędrówka Małego Księcia po sąsiednich planetach.


Temat: II wojna światowa – lekcja powtórzeniowa.