Temat: II wojna światowa – lekcja powtórzeniowa.

Proszę w zeszycie dopisać do każdej daty wydarzenie.

 IX1939, 17 IX 1939, 9 IV1940, 10 V 1939, 22 VI 1941, 7 XII 1941, 28 XI 1943-1 XII 1943, 4-11 II 1945,8-9 V 1945, 2 IX 1945

Następnie pisemnie w zeszycie podaj imiona i nazwiska osób, których dotyczą podane opisy.

Prezydent Warszawy. We wrześniu 1939 r. został komisarzem cywilnym obrony stolicy.

 

...........................................................................................................................................................

 

Radziecki generał.  Autor m.in. planu kontrofensywy pod Moskwą w 1941 r.

 

...........................................................................................................................................................

 

Amerykański prezydent. Zadecydował o użyciu broni atomowej w wojnie z Japonią.

 

...........................................................................................................................................................

 

Brytyjski premier. Reprezentował swój kraj na konferencjach w Teheranie i Jałcie.

 

...........................................................................................................................................................

 

Niemiecki feldmarszałek. Podpisał akt bezwzględnej kapitulacji Niemiec w 1945 r.

 

...........................................................................................................................................................

 

Dopisz w zeszycie do podanych operacji militarnych z czasów II wojny światowej kryptonimy, pod którymi zostały przeprowadzone.                                                                                        

 

Aliancka operacja otwarcia II frontu w Europie w 1944 r.

 

...........................................................................................................................................................

 

Niemiecki plan ataku na ZSRR w 1941 r.

 

...........................................................................................................................................................

Niemiecki plan ataku na Polskę we wrześniu 1939 r.

 

...........................................................................................................................................................

 

Aliancka operacja przechwycenia mostów na Renie w 1944 r.

 

...........................................................................................................................................................

 

Niemiecki plan desantu na Wielką Brytanię w 1940 r.

 

...........................................................................................................................................................