Temat: Odczyn roztworu - skala pH.

Dzień dobry!

 

1. Zapisz w zeszycie definicję:

Odczyn roztworu (str. 55 podręcznik)

Następnie zapoznaj się z tematem w podręczniku (strony 51-54).

Następnie obejrzyj poniższy film:

https://www.youtube.com/watch?v=fgl_WyskQWk

2.Zapisz definicję skali pH (str. 55 podręcznik)

Następnie uzupełnij ćwiczenia 61, 62, 63 str. 30 (Zeszyt ćwiczeń).

 

Praca domowa: Wykonaj "Niewielkie projekty - duże efekty" str. 31 - uzupełnij podpunkty a i b. Wykonaj dokumentację zdjęćiową doświadczenia.

Życzę miłego dnia!