Subject: Odpowiedź na ogłoszenie - ćwiczenia w pisaniu.

 

Proszę zapoznać się z materiałem leksykalnym na str. 18 w podręczniku. Następnie proszę wykonać ćw. 1, 2, 3 str. 18 w podręczniku oraz ćw. 1, 2 str. 25 w ćwiczeniach.