Temat: ,,Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem". O miłości Małego Księcia do róży.


1. Prześledź wydarzenia związane z początkowymi, niedojrzałymi jeszcze uczuciami Małego Księcia i róży (rozdział 8. i 9., 20., fragmenty rozdziału 21., koniec rozdziału 26.):

- Jakie były okoliczności pojawienia się róży na planecie Małego Księcia?

- Opisz zachowanie róży przed rozkwitnięciem, po rozkwitnięciu i podczas rozstania.

2. Jakie uczucia róża wzbudziła w Małym Księciu na początku i później?

3. Jakie były przyczyny podjęcia przez Małego Księcia decyzji o odejściu?