Temat: Władze polskie na uchodźstwie.

Proszę przeczytać temat z podręcznika ze stron 60-64. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia:

  1. Powstanie polskiego rządu na emigracji:

– Władysław Raczkiewicz prezydent RP na uchodźstwie

- Władysław Sikorski premier rządu polskiego na emigracji.

  1. Stosunki polsko-sowieckie

- układ Sikorski-Majski z 30.VII.1941 r.

  1. Armia Polska w ZSRS

– generała Władysław Anders.

  1. Sprawa katyńska
  2. Śmierć Sikorskiego w katastrofie gibraltarskiej 4.VII.1943.
  3. Polskie władze komunistyczne w ZSRS.

Następnie należy odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na dwa pytania do tekstu źródłowego ze strony 62.