Proszę o zapoznanie się z terminarzem i zasadami zwrotu podręczników, książek i innych zbiorów bibliotecznych.


Kangur Matematyczny 2020


Proszę o zapoznanie się  z harmonogramem zajęć specjalistycznych - z pomocy psychologiczno - pedagogicznej  i zajęć rewalidacyjnych od 1 czerwca 2020r.


Proszę o zapoznanie się  z harmonogramem konsultacji z różnych przedmiotów od 1 czerwca 2020r.


Od poniedziałku 25 maja 2020r. rozpoczynają się zajęcia rewalidacyjne i z pomocy psychologiczno-pedadgogicznej.

Każdy uczeń, aby mógł uczestniczyć w zajęciach powinien przynieść  ze sobą (oprócz tych uczniów, którzy już dostarczyli dokumenty do sekretariatu szkoły):