Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim projekcie „Niezapomniani” zorganizowanym przez Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, w  ramach obchodów Jom HaSzoa - Dnia Pamięci Holokaustu, które przepadły w bieżącym roku 8 kwietnia.

Głównym celem akcji było oddanie hołdu Żydom pochodzącym z polskich miast, miasteczek i wsi. W czasie Zagłady zamordowanych zostało około 90 procent żydowskich mieszkańców Polski. To prawie 3 miliony naszych sąsiadów, kobiet, mężczyzn i dzieci, którzy od setek lat wnosili swój wkład w rozwój lokalnych społeczności.

Wyznawcy judaizmu w XVI wieku osiedlili się również w Choroszczy. Zajmowali się głównie rzemiosłem, prowadzili też aptekę, wiele sklepów, karczm i szynków. Mieli swoją bożnicę, łaźnię i dom rabina. Społeczność żydowska stanowiła znaczną część mieszkańców Choroszczy. W XIX wieku co trzeci mieszkaniec naszego miasteczka był wyznania mojżeszowego. Miejscowi Żydzi zgodnie żyli i współdziałali z katolikami oraz prawosławnymi mieszkańcami miasta do czasów II wojny światowej. W listopadzie 1942 r. choroszczańscy Żydzi zostali przesiedleni do getta w Białymstoku. Stamtąd w 1943 wysłano ich na śmierć do niemieckiego nazistowskiego obozu zagład w Treblince. Dziś jedną z nielicznych pamiątek świadczących o bytność wyznawców judaizmu w Choroszczy jest cmentarz położony  tuż za miasteczkiem.

Uczniowie klas siódmych naszej szkoły, na zaproszenie Żydowskiego Muzeum Galicja z Krakowa wzięli udział w ogólnopolskim projekcie „Niezapomniani”, aby upamiętnić lokalną społeczność żydowską. Siódmoklasiści poszerzyli wiedzę o historii choroszczańskich Żydów. Następnie chętni uczniowie udali się na miejscowy kirkut, gdzie oddali część i pamięć wyznawcom judaizmu poprzez złożenie kamieni na macewach i zapalenie zniczy. Upamiętnieniu towarzyszyło wymówienie słów: „Pamięci żydowskich mieszkańców Choroszczy" i nagranie krótkich filmików z tego wydarzenia.

Materiał przygotowany przez Miłosza Mancewicza z klasy 7d został przez pracowników Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie połączony z innymi nagraniami z 60 polskich miast, miasteczek i wsi w jeden długi film poświęcony pamięci Żydów z całego kraju. Dokument można obejrzeć na profilu działu edukacji: (post) https://www.facebook.com/DzialEdukacjiZMG

lub bezpośrednio na kanale youtube: https://www.youtube.com/watch?v=L8Zvjdrvb7E

Udział w ogólnopolskim projekcie „Niezapomniani” był ważną lekcją historii, rozwijającą  ciekawość uczestników i chęć lepszego poznania przeszłości, ale też  okazją, by odnaleźć, odwiedzić i upamiętnić miejsca poświęcone lokalnej społeczności żydowskiej. Ważnym aspektem projektu było również kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku i tolerancji dla  ludzi innych wyznań i narodowości.

Ewa Zalewska