Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy...


Narodowe Święto Niepodległości w 2020 roku, ze względu na pandemię, obchodziliśmy w innej formie.


Uczniowie mieli okazję wyrazić swoją miłość do Ojczyzny poprzez różne aktywności:
wyeksponowanie symboli narodowych na wszystkich lekcjach online, wykonanie i przesłanie 

zdjęcia na ich tle, wykonanie plakatu o tematyce patriotycznej, udział w konkursie wiedzy   

o Józefie Piłsudskim, pisanie życzeń i podziękowań skierowanych do Polski oraz postów,                                                                                                                 

refleksji wokół słów: Ojczyzna, Patriotyzm, Niepodległość.                       

Punktem kulminacyjnym było wspólne (online) odśpiewanie Hymnu Narodowego                                                                                                                         

o godzinie 11:11 w ramach akcji Szkoła do Hymnu.

Nasz sposób uczczenia Narodowego Święta Niepodległości spotkał się z zainteresowaniem
Polskiego Radia Białystok oraz Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego w Choroszczy.                                                                                                               

Poniżej zamieszczamy linki:                                                                                                                                                                                                      - audycja: https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/192063     

artykuł: https://www.choroszcz.pl/pl/aktualnoci/mloda-choroszcz-bialo-czerwona-i-gotowa-do-swieta-niepodleglosci-na-102-.html

 

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć oraz przeczytania prac uczniów naszej szkoły: 

https://docs.google.com/presentation/d/102JauegLEKUua0P-C4GDKaHWYr2wnFDBJWAK5yZBB1Q/edit?usp=sharing

 Proszę wybrać opcję: WYŚWIETL PREZENTACJĘ.