Zadania przeznaczone na 07.10.2020 i 08.10.2020 - czytaj więcej

 

 

Zadania przeznaczone na 07.10.2020 i 08.10.2020 - czytaj więcej


kl.8

Temat: Japonia – symbol nowoczesnej gospodarki

Na podstawie tekstu z podręcznika wykonaj polecenia:

  1. Położenie geograficzne Japonii - ………………………………………………
  2. Stolica Japonii - ………………………………………………..
  3. Japonia – kraj wyspiarski. Wpisz nazwy 4 głównych wysp, na których położona jest Japonia.

- ………………………………………………………     - ……………………………………………………….

- .........................................................    - ………………………………………………………..

  1. Cechy środowiska Japonii - ………………………………………………………………………………………………….
  2. Na jakie naturalne zagrożenia narażona jest Japonia - ………………………………………………………..
  3. Podaj 3 czynniki, które przyczyniły się do dynamicznego rozwoju gospodarki Japonii: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  4. Cechy rolnictwa Japonii - ………………………………………………………………………………………………………

Temat: Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu.

ćwiczenia