Temat: Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie.

Temat: „Code week” - kodujemy i odkodowujemy. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem

i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

ćwiczenia

 

Kliknij tytuł, aby otworzyć tematy lekcji

Temat: Tajny klucz do zawodu, odkryj nowe zawody.