Temat: Właściwości metali  i niemetali.(2)

Temat: Wiosna Ludów na ziemiach polskich.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

temat: PAST SIMPLE - exercises