Temat : Rzeki w Polsce i Europie

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę:

1. Cechy sieci rzecznej w Polsce ( zlewisko, dorzecze, asymetria dorzeczy, zasilanie wód rzek w Polsce).

2. Co to jest system rzeczny, jakie są typy ujścia rzeki?

3. Rodzaje jezior w Polsce i przykłady.

5. Znaczenie gospodarcze rzek

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu I - ćwiczenia w słuchaniu i pisaniu.

Płyta: teksty do słuchania 1 - 18

Zeszyt ćwiczeń: ćw. 10, 11, 12, 13 str. 7, ćw. 25, 26 str. 11, ćw. 27 str. 12

Praca domowa: ćw. 19, 20, 21, 22 str. 10


 

Temat: Kultura polska pod zaborami.