temat:Past Simple vs Past Continuous: różnice


Temat: Fotografia jako dziedzina sztuki.

Temat: Poetycko i muzycznie o jesieni


Temat: Poznajemy liczebniki (1 - 30).

Ćw. 1 str. 24 - czytamy tekst ze zrozumieniem, uczymy się liczebników od 1 do 30.

Ćw. 2 str. 24, ćw. 3 str. 25.

Uczymy się alfabetu rosyjskiego - termin zaliczenia 7 listopada 2020 r. - forma dowolna, zgłoszenie indywidualne.


 

Temat: Pierwsze uczucia.