Żyjemy w globalnym świecie, w którym nasza egzystencja nieodwracalnie powiązana jest z życiem reszty planety. Nie możemy uniknąć tych współzależności, jednak często trudno nam je zrozumieć, dlatego w bieżącym roku szkolnym  klasa 7 a wraz ze swoją wychowawczynią przystąpiła do projektu Polskiej Akcji Humanitarnej „Godziny Wychowawcze ze Światem”.

Program ten był innowacyjnym, całorocznym cyklem zajęć, które stanowiły zaproszenie do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Uczniowie przez kilka miesięcy poznawali zagadnienia z zakresu edukacji globalnej, które poszerzyły ich wiedzę o tym, jaki świat jest obecnie. Siódmoklasiści  zastanawiali się również nad tym, co można zrobić, aby poprawić życie mieszkańców naszej planety. Młodzież  kształtowała postawy empatii, otwartości, szacunku czy  osobistego zaangażowania, które mogą  pomóc uczynić świat bardziej sprawiedliwym w przyszłości.

Siódmoklasiści z dużym zainteresowaniem zgłębiali zagadnienia o odpowiedzialnej konsumpcji, problemach klimatycznych, zjawisku biedy i sprawiedliwym handlu. Zastanawiali się także czy wszyscy ludzie mają takie same potrzeby  oraz jak mówić o większości świata.

Ciekawa tematyka oraz  formy i metody pracy powodowały duże zaangażowanie i aktywność młodzieży na zajęciach. Wierzymy, że uczniowie klasy 7 a będą teraz bardziej odpowiedzialni za swoje codzienne wybory i zachowania, które wpływają także na ludzi w innych rejonach świata.

Ewa Zalewska