Temat: Budowa i funkcje tkanki łącznej.


Ważne:

1. Rodzaje tkanki łącznej.

2. Budowa tkanki łącznej.

3. Właściwości i funkcje tkanek: kostnej, chrzęstnej, tłuszczowej.

4. Krew jako tkanka łączna

Temat - podręcznik str. 19 - 22.

Zwróć uwagę na to, że tkanka łączna jest zbudowana z komórek i substancji międzykomórkowej.

Przeanalizuj tekst i rysunki str 20 -21 zwróć uwagę na budowę, występowanie tkanek i właściwośc poszczególnych tkaneki: sprężystość, twardość.

Krew to szczególny rodzaj tkanki łącznej - substancją międzykomórkowa - osocze jest płynne a w nim są umieszczone poszczególne składniki krwi. Przeanalizuj ich funkcje i znaczenie dla organizmu.

 

W zeszycie:

1. uzupełnij tabele:

składniki krwi znaczenie dla organizmu
osocze  
płytki krwi  
krwinki czerwone  
krwinki białe  

2. wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli

charakterystyka  tkanki tkanka chrzęstna tkanka kostna
komórki leżą w jamkach    
substancja międzykomórkowa jest wysycona solami mineralnymi    
substancja międzykomórkowa zawiera włókna białkowe    
jest twarda    
jest elastyczna    
łączy oraz okrywa niektóre kości    
buduje kości    

3. Które substancje nadają tkankom twardość, a które elastyczność?