23.09.2020 środa

Temat: Czytamy wiersze naszych rówieśników

1. Przeczytać wiersze str. 33-34 podręcznika,

2. Wykonaj zadanie 1,2 str. 34