Temat: Konstrukcja prostej prostopadłej i równoległej do danej prostej, przechodzącej przez dany punkt.

zadania 6, 7 str.44, 45