Szczegóły po kliknięciu hasła j. angielski

Good morning / Good afternoon / Good evening Mateusz!

Lesson 230 (two hundred and thirty)

Wednesday, 21st  October 2020

Topic:Telling a story. Listening. Linking words (spójniki)

 

Proszę sprawdzić poprawność odpowiedzi na pytania do dialogu 'A fascinating story' (page 30 in SB)

 

What did Steve’s grandad take?

He  took his luggage, his passport and his return ticket.

What did Assam want to show Steve’s grandad?

He wanted to show him the desert. 

What was the matter with Assam on the second day?

He had a temperature and he felt sick. /  He was ill. 

What did Steve’s grandad use to go west towards the village?

He used a compass.

Did the story end happily?

Yes, it did

 

Dzisiaj słuchaliśmy kolejnej relacji z pewnego dramatycznego wydarzenia. W ćwiczeniu 6 (page 31 in SB) należy wysłuchać tekst i zaznaczyć właściwą kolejność wydarzeń. Jeno z wydarzeń nie było wspomniane w relacji.Klucz odpowiedzi pod lekcją.

 

Czytaliśmy a następnie słuchaliśmy kolejnej relacji (exercise 3, page 30 in SB). Należało do tej relacji wstawić spójniki. Klucz odpowiedzi pod lekcją.

 

Proszę zapisać spójniki dzięki, którym informujemy odbiorcę o kolejności wydarzeń w naszej relacji

linking words

one day - pewnego dnia

first - najpierw

then - potem, później

next - następnie 

before - przed 

after - po

later - potem, później  

when -kiedy 

meanwhile - tymczasem 

finally = eventually   - na koniec  

 

homework:

1, 2, 3, 6 page 22-23 (WB)

 

 

klucz odpowiedzi

 

 

ex. 6 page 31 (SB)

1.  b

2. a.

3. e

4. c

d - nie pasuje do relacji

 

ex. 3 page 30 (SB)

1. One day

2. First

3. Then

4. Next

5. When

6. Finally