Temat: Kontrreformacja.

Cele lekcji:

  1. Obrady soboru trydenckiego i reformy kościoła katolickiego.
  2. Inkwizycja.
  3. Indeks ksiąg zakazanych.
  4. Powstanie zakonu jezuitów.
  5. Wojny religijne w Europie.

Przepisz temat i cele lekcji do zeszytu, następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1, 2, 3, 4, 5 zamieszczone na stronach 18 i 19.