Szczegóły po kliknięciu hasła j. angielski

Good morning / Good afternoon / Good evening Mateusz!

Lesson 229 (two hundred and twenty-nine)

Monday, 19th October 2020

Topic: A fascinating story. Listening practice

 

słownictwo do lekcji

scrapbook - album z wycinankami / wklejkami 

the Sahara Desert - wiadomo

adventure - przygoda 

 

Na dzisiejszej lekcji słuchaliśmy rozmowy dziadka ze swoim wnuczkiem. Tekst tej rozmowy znajduje się na stronie 30 podręcznika. Możesz go też znaleźć w internecie (track 22). Proszę abyś przepisał pytania sprawdzające zrozumienie treści (ćwiczenie 2) i odpowiedział na nie PEŁNYMI zdaniami. Klucz poprawnych odpowiedzi zamieszczę on Wednesday. 

 

See you,

asz