31 maja w ramach ogólnoszkolnego Dnia Kreatywności klasa 5a realizowała projekt pt.: „Janko Muzykant i szacunek dla zwierząt”. W czasie pracy nad zadaniami projektowymi uczniowie mieli szansę nie tylko wykazać się swoją kreatywnością, ale też zdobywali i prezentowali wiedzę z zakresu ekologii i doskonalili umiejętność pracy w grupach. Działania projektowe poprzez poznanie szkolnej lektury „Janko Muzykant”, wpisały się w realizację dni patronalnych w szkole oraz były doskonałą okazją do integracji zespołu klasowego.