Lekcja biologii w dniu 17.03.2021

Rozwiń tytuł 

Temat: Budowa i różnorodnośc grzybów.

Obejrzyj materiał  https://www.youtube.com/watch?v=7cZtLGMFaXk 

Korzystając z filmiku i treści podręcznika wykonaj notatkę w zeszycie. Przepisz polecenia i udziel na nie odpowiedzi.

1. W jakich miejscach najczęściej występują grzyby?

2. Jakie są cechy wspólne grzybów?

3. Zapisz po dwa przykłady grzybów

a) jednokomórkowych

b) wielokomórkowych

4. Czym odżywiają się grzyby?

5. Nazwij sposoby rozmnażania grzybów.

6. Podaj dowody potwierdzające znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka

a) pozytywne

b) negatywne

Przyjrzyj się zdjęciom grzybów w podręczniku. Zwróć szczególną uwagę na opis budowy grzyba wielokomórkowego - str. 82.