Lesson 5                                   15th October, 2020

Subject: Train your brain!

Zapraszam do wirtualnego zeszytu.

Enjoy yourself!

GH