Dzień dobry

Temat: Powtórzenie wiadomości do pracy klasowej z działu "Liczby i działania".

Termin i zagadnienia do pracy klasowej wypisane są w dzienniku elektronicznym w "Kalendarzu".

Proszę rozwiązać ćwiczenia powtórzeniowe z zeszytu ćwiczeń str.22.

Powodzenia