Uczniowie klas siódmych i ósmych pod opieką pani Ewy Zalewskiej uczestniczyli w poniedziałek 25 listopada br. w kolejnym spotkaniu „Kawiarenki Historycznej” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy i Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Tematem przewodnim tego wieczoru była „Historia Policji Państwowej okresu międzywojennego w obrazach rekonstrukcji historycznej”.


Przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Policja Państwowa ‘39” - posterunkowa Anna Wonsewicz i nadkomisarz Cezary Wonsewicz, ubrani w mundury z epoki, pokazali zebranym prezentację o Policji Państwowej okresu międzywojennego i kampanii wrześniowej 1939 roku. Miłośnicy historii dowiedzieli się, jak zmieniało się umundurowanie i uzbrojenie policjantów polskich na przestrzeni czasów międzywojnia. Członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Policja Państwowa ‘39” przedstawili również wiele ciekawostek na temat warunków i specyfiki pracy tej formacji.

Uczestnicy spotkania mogli również dotknąć oraz przymierzyć wybrane egzemplarze wyposażenia i uzbrojenia policjanta z okresu międzywojennego.

Ten wieczór historyczny poszerzył wiedzę młodzieży na temat dwudziestolecia międzywojennego i kampania wrześniowej oraz specyfiki pracy policji w różnych czasach i okolicznościach.

 Ewa Zalewska