Członkowie Koła historyczno-regionalnego i uczniowie klas siódmych zainteresowani historią II wojny światowej pod opieką pani Ewy Zalewskiej uczestniczyli 28 października 2019 roku w spotkaniu „Kawiarenki Historycznej” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy i Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Tematem przewodnim tego wieczoru był „IV rozbiór Polski i jego konsekwencje”. 


Pan  Józef Waczyński, historyk i  prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, wygłosił wykład przybliżający okoliczności zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow oraz podpisania traktatu o granicach i przyjaźni między III Rzeszą a ZSRRPrzedstawił również losy mieszkańców Choroszczy i okolic w czasie okupacji sowieckiej (1939-1941) oraz okupacji niemieckiej (1941-1944). Niezwykle interesujące były również wystąpienia panów - Henryka Zdanowicza oraz Jana Adamskiego, które przybliżyły zebranym mało znane fakty z dziejów naszej „małej ojczyzny” w tych dramatycznych latach.

Ten wieczór historyczny poszerzył wiedzę młodzieży na temat II wojny światowej zdobytą na lekcjach historii oraz skłonił do refleksji i zadumy nad trudnymi losami Polaków, którym przyszło żyć w tak tragicznych czasach.

 

Ewa Zalewska