Kliknij tytuł, aby otworzyć tematy lekcji

Temat : Chiny - najludniejsze państwo świata

Proszę przeczytać temat i sporządzić notatkę :

1. Skąd tylu mieszkańców?

2. Problemy demograficzne Chin - zachwianie równowagi płci ( dlaczego? ) oraz strzenie sie społeczeństwa.

3. Dlaczego ludność Chin jest rozmieszczona nierównomiernie?

4. Cechy gospodarki Chin.

5. Rośliny uprawiane w Chinach.

kl. 8

Temat: Japonia – symbol nowoczesnej gospodarki

Na podstawie tekstu z podręcznika wykonaj polecenia:

  1. Położenie geograficzne Japonii - ………………………………………………
  2. Stolica Japonii - ………………………………………………..
  3. Japonia – kraj wyspiarski. Wpisz nazwy 4 głównych wysp, na których położona jest Japonia.

- ………………………………………………………     - ……………………………………………………….

- .........................................................    - ………………………………………………………..

  1. Cechy środowiska Japonii - ………………………………………………………………………………………………….
  2. Na jakie naturalne zagrożenia narażona jest Japonia - ………………………………………………………..
  3. Podaj 3 czynniki, które przyczyniły się do dynamicznego rozwoju gospodarki Japonii: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  4. Cechy rolnictwa Japonii - ………………………………………………………………………………………………………

Temat: Rolnictwo w Azji

Zagadnienia do pisemnego opracowania w zeszycie:

1. Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rolnictwa.

 2. Główne rośliny uprawiane w Azji. Jakie kraje azjatyckie są głównymi producentami ryżu, herbaty, które kraje przodują w hodowli bydła i trzody chlewnej?

4. Kultura ryżu. Warunki uprawy ryżu.