Temat: Powtórzenie wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie.


1. Sporządź notatkę na temat zdań złożonych (podręcznik str. 53).

2. Opisz zdania złożone łączne, rozłącznie, przeciwstawne, wynikowe na podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=JCeXlBWM5ic .

- Do każdego rodzaju zdania dopisz spójniki, które zwykle w nich występują.

- Napisz przykładowe zdania i narysuj ich wykres.

3. Wybierz jedno ćwiczenie z podanych i wykonaj je w zeszycie.

2/54,  4/56,  5/56