Temat: Powtórzenie wiadomości i umiejętności z działu "Aparat ruchu".

SPRAWDZIAN - 26.10.2020

1. Wykonaj w zeszycie zadania ze str. 56 w podręczniku. W zeszycie zapisz numer zadania i wybraną odpowiedź.

2. Po godz. 14.00 na meila wyślę zagadnienia na sprawdzian oraz kartę pracy pt. "Aparat ruchu". Uzupełnioną kartę pracy należy odesłać do 20.10.20 (wtorek) godz. 15.00.

Miłej pracy !!!!