Temat: Szkielet kończyn oraz ich obręczy.

1. Przeczytaj uważnie temat w podręczniku: str. 39 - 43.

2. W zeszycie wykonaj poniższe polecenia:

- Wymień kości kończyny górnej oraz kończyny dolnej.

-Wymień kości wchodzące w skład obręczy barkowej i obręczy miednicznej.

- Wymień rodzaje połączeń kości.

- Wykonaj rysunek przedstawiający budowę stawu łokciowego.

Miłej pracy!