Temat: Notatka - zbieranie słownictwa


Temat: Szkielet kończyn oraz ich obręczy.

Temat: Właściwości metali  i niemetali.

Temat: Co słychać? - prowadzimy dialogi.

Ćw. 1, 2, 3, 4 str. 20

Praca domowa Ćw. 5 str. 21, Utrwalić alfabet.

Temat: Powstanie listopadowe.