T: Trójkąty. - temat na dwie lekcje.

WTOREK:

Przeczytaj z podręcznika s.49 jak dzielimy trójkąty ze względu na kąty i ze względu na boki.

Zapisz do zeszytu ten podział. Rysunków nie wykonuj, ale naucz się na pamięć wszystkich występujących nazw.

Zadania do wykonania to:

1, 2, 3 / 51

zeszyt ćwiczeń strona 8

Przypomnij, kiedy z trzech danych odcinków można zbudować trójkąt?

Po pierwsze wybieramy bok najdłuższy. Po drugie - dodajemy długości dwóch pozostałych boków i sprawdzamy, czy wynik jest większy niż długość tego najdłuższego boku. Gdy będzie większa, to można zbudować.

Przykład:

Mamy odcinki o długościach 7, 10, 2.

Najdłuższy to 10.

Sprawdzamy, czy 7 + 2 > 10 ? Nie więc nie możemy z podanych odcinków zbudować trójkąt.

Podobnie wykonaj  10, 11/ 53.

zeszyt ćwiczeń strona 9 i 10 bez kaktusów.

.................................................................................

ŚRODA:

Dziś będą wykonywane konstrukcje tzn. rysunki z użyciem cyrkla i linijki.

Na str. 50 w niebieskiej ramce jest informacja jak skonstruowac trojkąt o danych trzech bokach. Przeczytaj uważnie.

Zadania do wykonania:

5, 6, 8, 9 / 52.

zeszyt ćwiczeń strona 9 i 10 bez kaktusów.